GLOBAL ROBOTS EXCHANGING ADVENTUROUS THEMES

                                                                                 GREAT (2019 - 2021)                                                                                      Gobal Robots Exchangıng Adveturous Themes Bir Robotic Kodlama konulu olan ‘’GREAT’’ Global Robots  Exchanging Adventures Themes projesi    yeni teknolojilerin öğrenilmesi, öğretilmesi ve kullanılması ile birlikte  dijital yeterlilikleri kullanma konusunda yeterli olmaya odaklanmaktadır.  Teknolojiy...


NATURE AS TEACHER

Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar-KA229 “ÖĞRETMEN OLARAK DOĞA” Nature  As Teacher  24 Months “ÖĞRETMEN OLARAK DOĞA” 24 ay +                                                                                         Program: Erasmus + Alt program: Yenilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Eylem: Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar-KA229 Uygulama Zamanı: Mart 2019 Proje Süresi: Eylül 2019-Ağustos 2021 Proje Süresi: 24 ay Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Esto...