Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar-KA229 “ÖĞRETMEN OLARAK DOĞA”

Nature  As Teacher  24 Months

“ÖĞRETMEN OLARAK DOĞA” 24 ay +                                                                                        

Program: Erasmus +

Alt program: Yenilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi

Eylem: Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar-KA229

Uygulama Zamanı: Mart 2019

Proje Süresi: Eylül 2019-Ağustos 2021

Proje Süresi: 24 ay

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Estonya, Norveç, İspanya, İngiltere.

LTT-1 - KISA DÖNEM PERSONEL HAREKEETLİLİĞİ KASIM 2019 ANTALYA TÜRKİYE

    

  

 

ÖNCELLİKLER +

Yeni yenilikçi müfredat eğitim yöntemleri / eğitim kurslarının geliştirilmesi

Sağlık ve Esenlik

Uluslararası işbirliği / uluslararası ilişkiler / kalkınma kümesi

 

GENEL HEDEFLER 

1. Anaokulu öğretmenlerinin Çocukları Doğa ile Öğrenme ile Doğaya Bağlama deneyim, bilgi ve yetkinliklerini arttırmak;

2. Doğada yürütülen çeşitli görevlerle çocukların Sağlığını ve Ekolojik Farkındalığını artırmak;

3. Öğretmenlerin ortak anaokullarının öğretmenleri ile karşılıklı bir değişim içinde çalışmasını sağlamak, Avrupa çapında Doğa Eğitimini teşvik etmek için yeni fikirler, içgörü ve deneyim kazanmak.

HEDEF KİTLE: 2-7 yaş çocuklar, anaokulu öğretmenleri, eğitimciler ve ebeveynler.

 

PROJE HEDEFLERİ 
Çocukların Doğada Yaşam Çemberi hakkında farkındalıklarını artırmak ve onları Doğaya Dayalı Öğrenme faaliyetlerine dahil etmek için öğretmenleri, çocukları doğaya bağlamak için bilgi ve becerilerle donatmak;
Doğada Hikaye Anlatma ve Drama tekniklerini kullanarak çocukların konuşma, dinleme ve anlama becerilerini güçlendirmek;
Çocuklara Doğada oyunlar ve macera yoluyla çoklu duyu, güven, fiziksel ve duygusal esneklik kullanarak araştırma özgürlüğü sağlamak;
Doğayı sınırsız bir kaynak olarak kullanarak çocukların Matematik, Sanat ve Müzik alanındaki yaratıcı, hayali, ilham verici ve bilişsel becerilerini geliştirmek;
Tüm ortaklarla birlikte Sürdürülebilir Doğa Eğitimi için uzun vadeli bir stratejik plan geliştirmek ve geliştirmek;
Avrupa genelinde yeni fikirler, anlayışlar, teoriler ve yöntemler kazanmak için öğretmenlerin diğer anaokulu öğretmenleri ile karşılıklı değişim içinde çalışmasını sağlamak;
Öğretmenlerin iletişim, takım çalışması, yabancı dil kullanımı, problem çözme, BİT kullanımı konularında becerilerini ve yeterliliklerini daha açık fikirli olmalarını ve kendilerini Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak hissetmelerini teşvik etmek.

 

YÖNTEM

Beyin Fırtınası, Gözlem, Keşif, Yaparak öğrenme, İşbirliği, Rekabet, Çocuk merkezli, Serbest oyun, Güdümlü oyun, Öykü anlatma, Drama vb.
 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 
4 Her faaliyetten sonra uygulanacak Çocuklar için Ön / Son Test;
1 Proje faaliyetlerinin başında ve sonunda uygulanacak Öğretmenler için Ön / Son Anket;
1 Proje faaliyetleri bittikten sonra uygulanacak Veliler için Değerlendirme Anketi;
5 Katılımcıların her Kısa vadeli ortak personel eğitimi etkinliğinden sonra uygulanacak Katılımcı Değerlendirme Anketi.

PROJE ÇIKTILARI 

Her okulda Erasmus Köşeleri, Proje Broşürü, Poster, Toplama, Broşür vb.

Proje Web sayfası, Facebook grubu, E-eşleştirme Blogu, Msn Grubu, Instagram.

'Çocuklar için Doğa Eğitimi' için 1 Etkinlik ve El Sanatları Paketi (ayrıca dijital biçimde),

1 'Ormanda Yaşam' Oyun Dosyası (ayrıca dijital biçimde),

2021 Takvim,

6 Ortak bahçelerde bahçe yetiştiricilerinin yetiştirilmesi,

Ortak okul bahçelerinde Sebzeler ve Meyveler için 6 Mini Sera,

Ortak okul bahçelerinde 6 Bee Hotels.

...

KISA SÜRELİ ORTAK PERSONEL EĞİTİM ETKİNLİĞİ 
5 ülkeden 25 öğretmen / eğitimcinin katılımı ile 5 kısa süreli ortak personel eğitim etkinliği planlanmıştır 6 eğitim kurumu,
Her ülke farklı amaçlarla farklı bir eğitim etkinliği düzenleyecek,
Her eğitimde çocuklar için Doğa Eğitimi alanında güçlü deneyime sahip uzmanlar olacak,
Eğitimler sırasında katılımcılar, önümüzdeki aylarda proje faaliyetlerini anaokullarında eşzamanlı olarak gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve yeterliliklerle donatılacak,
Eğitimlerden sonra katılımcılara 1) Katılım Sertifikası; 2) proje faaliyetinden önce ve sonra çocuklarla uygulanacak Ön Post Testi; 3) Katılımcı Değerlendirme Anketi, almış oldukları eğitim hakkında geri bildirimde bulunmak,
Eğitimlerde 2 bölüm olacak: Resmi eğitim (Atölye, Tartışma, vb.) Ve Pratik Eğitim (Anaokullarını ziyaret etme, Çocuklarla açık hava etkinlikleri vb.)

 

 

HEDEFLER

Çocukları Açıkhava etkinliklerine dahil ederek Öğretmenlere Doğa'yı Öğrenme Ortamı olarak kullanma becerisi kazandırmak. 4 element ile çocukların  doğa ile bağ kurmasını sağlamak: Hava, Su, Toprak, Ateş. Ağaçlara, bitkilere ve gıda değeri olan canlılara odaklanılarak çocukların ekolojik farkındalığını arttırmak. Çocukların doğadaki sanat ve matematikteki yaratıcı, hayali, ilham verici be bilişsel becerilerini geliştirmek. Öğretmenlere ormanı macera alanı ve öğrenme ortamı olarak kullanabilme becerisini sağlamak.  Orman oyunları aracılığıyla çocukların çoklu duyularını, güvenlerini, fiziksel ve duygusal esnekliklerini artırmak. Hayvanların  ve onların yaşam alanlarını keşfederek çocukların Yaşam Çemberi için keşif ve merak becerilerini güçlendirmek. Çocukların oynamasını, keşfetmesini, eğlenmesini ve daha sağlıklı olmasını sağlamak. Öykü anlatma ve dramada çocukların konuşma, dinleme ve anlama becerilerini güçlendirmek. Tüm ortaklarla birlikte, anaokullarında Doğa Eğitimi için uzun vadeli bir stratejik plan geliştirmek. Öğretmenlerin Avrupa çapında yeni fikirler, görüşler, teoriler ve yöntemler kazanabilmeleri amacıyla diğer anaokullarının öğretmenleriyle karşılıklı değişim halinde çalışabilmelerini sağlamak. Öğretmenlerin iletişim, takım çalışması, yabancı dil, problem çözme, BİT konusundaki yeterliliklerini daha açık fikirli olmalarını ve kendilerini AB'nin bir parçası olarak hissetmelerini teşvik ederek güçlendirmek.

 SOYUT SONUÇLAR

Eğitim etkinlikleri ve işbaşı gözlemler, öğretmenlere ilham veren fikirler, motivasyon, gelişmiş uygulama ve doğayı kendi kurumlarındaki müfredata entegre edebilecekleri ilgili becerileri sağlayacaktır. Doğayı öğrenme ortamında nasıl kullanabileceklerini  keşfedecekler ve ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, orman, doğanın 4 elementi gibi farklı temalardaki matematik, hikaye anlatımı, drama, sanat, matematik konularında becerilerini geliştirecekler. Deneyimlerini meslektaşlarına, ebeveynlerine ne uluslararası ortaklarına yansıtacaklar. Dışarıda olmak ve doğayla bağlantı kurmak çocukların daha sağlıklı olmalarına, Yaşam Çemberinde farkındalık yaratmalarına, stres seviyelerini azaltmalarına, motivasyonlarını artırmalarına, çevre hakkında daha iyi tutumlar kazanmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine, dış mekan becerilerini geliştirmelerine ve daha fazla özgüven kazanmalarına yardımcı olacaktır. Doğaya dayalı proje faaliyetleri, çocukların zihinsel, akademik ve duygusal gelişimlerini besleyecektir. Çocuklara eğlence ve macera duygusu getirecekler, okul birliği, çocukların doğa ve açık hava öğrenimi ile olan bağlantılarının yararları hakkında daha bilinçli olacaktır. Okul ve yerel topluluklar kendilerini Avrupa Topluluğunun bir parçası olarak hissedeceklerdir. Öğretim kadrosu online platformlarda çalışarak ve hareketliliğe katılarak, İngilizce ve iletişim becerilerinde ICT’ de daha nitelikli olacaktır. Ortak okullar, diğer okulları kendi bölgelerinde uluslararası projelere katılmaya motive edecektir.

 

SOMUT SONUÇLAR

Proje Broşürü / Roll-up, Proje web sayfası, eTwinning projesi, sosyal medya grupları,

DOĞA  VE HAYVAN CRAFTLAR için Dijital Dosya. Orman oyunları için Dijital Dosya,

Dijital YEMEK TARİFİ KİTABI, Dijital RESİMLİ SÖZLÜK. FAUNA & FLORA -5 ÜLKELER, 2021 TAKVİMİ, Anaokullarında Doğa Eğitiminde UZUN SÜRELİ BİR STRATEJİ PLANI.

 

PLANLANMIŞ AKTİVİTELER

Erasmus + Proje ekipleri kurarak projeyi tanıtacağız, proje aktivitelerini uygulayıp izleyeceğiz ve yayma planını uygulayacağız. Uzman kuruluşlar tarafından verilen çalıştay, yalnızca dış mekan öğrenmenin olumlu etkileri hakkında kamuoyu oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda çocukların sağlık, kişisel gelişim ve çevre bilinci ile ilgili doğaya olan yararları hakkında bilgi verecektir. Her ortak okul aynı anda Doğa Eğitimi ve Açıkhava öğrenimini teşvik etmek için benzer proje etkinliklerini yürütecektir. Projemizin görünürlüğünü arttırmak için Proje Web sayfası tasarlama, Haber Bültenleri, eTwinning / Twinspace, Facebook grubu, Instagram grubu oluşturmada  İngilizce ve ICT becerilerimizi geliştireceğiz. Dünya Günü, Su Günü, Hayvan Günü, Orman Günü ve Okulun Günü gibi özel günlerde yapılan hazırlıklar ve kutlamalar, çocukların fiziksel gücünü, özgüvenini, sorumluluğunu, bağımsızlığını, problem çözme, yaratıcı, iletişimsel ve ilham verici becerilerini geliştirecektir. Pre-post testler, izleme sayfaları ve değerlendirme anketleri gibi veri toplama araçları, proje süreci hakkında bize değerli geri bildirimler sağlayacaktır.

1) Kısa süreli 5 ortak personel eğitimi öğretmenlerin üniversiteden, konsey salonundan, araştırma merkezlerinden veya STK'lardan gelecek olan Doğa Eğitimi uzmanları ile Doğa Eğitiminde uzmanların yardımıyla, çocukları Doğa ile Öğrenme ile Doğaya bağlama konusundaki deneyim, bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek.

-Avrupa'da Doğa Eğitimini teşvik etmek için yeni fikirler, içgörüler ve deneyimler kazanmak için ortak anaokullarının öğretmenleriyle karşılıklı değişim yapmak;

- En iyi uygulamaları paylaşın ve iletişim, takım çalışması, İngilizce ve BİT becerilerini geliştirin.

- Eğitimlerden kısa bir süre sonra ilgili proje faaliyetlerini eğitim ortamlarında daha etkin bir şekilde yürütmek.

2) Eğitimlerden sonra gerçekleştirilen proje faaliyetleri, çocukların doğaya bağlanmalarına, çevre bilincinin artırılmasına, doğada 4 elementi(toprak, su, hava ve ateş) keşfetmelerine, doğadaki ağaçları, yaprakları ve bitkileri keşfetmelerine yardımcı olacak çeşitli dış mekan görevlerine dahil edecek, birden çok duyu kullanarak  hayvanları ve yaşam alanlarını tespit edebilecek ve bağımsız, ekip çalışması ve rekabet becerilerini güçlendirecektir. Ek olarak, öğretmenlerin bu proje etkinlikleri sırasında kullandıkları metodoloji (Hikaye Anlatma, Drama, Serbest Oyun, Rehberli oyun, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, vb.) Da proje hedeflerine ulaşılmasına zemin hazırlayacaktır. Ayrıca, belirli görevler (taşlar ve çiçeklerin şekillerini ve desenlerini incelemek veya yaprakları ölçmek) Doğada keyifli bir matematik dersi oluşturacaktır. Kuşkusuz, kamp ateşi, açık hava sineması, oryantiring, vahşi yaşam keşifleri maceracı çocuklarımızın unutulmaz anılarından bazıları olacaktır.

 

 

PROJE  ÖZETİ

Projemizde Öğretmen  olarak Doğa(NAT) kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. NAT projesinin uluslararası olması ortak ülkeler arasında en iyi uygulamaların değişimini sağlayacaktır. Proje etkinlikleri, Anaokulu öğretmenlerinin çocukları Doğa ile Öğrenme ile Doğa ile ilişkilendirmesi konusundaki deneyim, bilgi ve yetkinliklerini artırmaya ve doğadaki oyunlar ve macera ile çocuklara çoklu yaşam, güven, fiziksel ve duygusal esneklik kullanarak keşif yapma özgürlüğü sağlayacaktır. Bu projeye 5 ülke ve 6 okul  (Norveç, Estonya, Türkiye, İngiltere ve İspanya), 2-7 ve yaklaşık 120 öğretmen ve eğitimci olan yaklaşık 700 çocuk katılacak. Bu projenin diğer katılımcıları; ebeveynler, eğitimciler ve liderler, farklı deneyime sahip yerel otoriteler, bilgi ve inançlar, ancak ortak eğitim idealleri olacaktır.

Bu proje için ana hedeflerimiz aşağıdaki gibi olacaktır:

-Çocuklara Açık Doğa etkinliklerine katılarak, Doğa'yı Öğrenme Ortamı olarak kullanma becerisi kazandırmak.

-Çocukları Doğa ile 4 Unsurla Bağlamak: Hava, Su, Toprak, Ateş.

-Ağaçlar, bitkiler ve yenilebilir doğaya  odaklanarak çocukların ekolojik farkındalığını arttırmak.

- Doğada matematik ve sanatta çocukların yaratıcı, hayali, ilham verici ve bilişsel becerilerini geliştirmek.

-Öğretmenlerin ormanı  öğrenme ve macera yeri olarak kullanma yetkinliğini sağlamak.

- Orman oyunları aracılığıyla çocukların çoklu duyularını, güvenlerini, fiziksel ve duygusal esnekliklerini geliştirmek.

-Hayvanları ve habitatlarını keşfederek çocukların yaşam çemberi için keşif ve merak becerilerini güçlendirmek.

-Çocukların oynamasını, keşfetmesini, eğlenmesini ve sağlıklı olmasını sağlamak.

-Hikaye anlatımı ve dramada çocukların konuşma, dinleme ve anlama becerilerini güçlendirmek.

- Avrupa çapında yeni fikirler, görüşler, teoriler ve yöntemler kazanmak için öğretmenlerin diğer anaokullarının öğretmenleriyle karşılıklı değişim halinde çalışabilmelerini sağlamak.

-Öğretmenlerin iletişim, takım çalışması, yabancı dil, problem çözme, Bilgisayar Bilgisi Teknolojisi konusundaki yeterliliklerini ,daha açık fikirli olmalarını ve kendilerini AB'nin bir parçası olarak hissetmelerini teşvik ederek güçlendirmek.

 

Bu hedeflere ulaşmak için, öğretmenlerin Doğa Eğitimini teşvik etmek  için ,kendi kurumlarında gereken bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayacak 5 Kısa süreli personel eğitimi düzenleyeceğiz. Sadece çocuklar ve öğretmenler değil, ebeveynler de bu çevre ve sağlıklı programdan atölye çalışmaları ve özel etkinlikler aracılığıyla yararlanabilecekler. Daha da önemlisi, projemiz Avrupa 2020 öncelikleri üzerinde duracak ve ortak ülkelerde öğretmen eğitimleri geliştirecek, yenilikçi uygulamaları aktaracak ve uygulayacak ve okullar ile yerel otoriteler  diğer sektörler arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla EÇEB'in evrensel olarak sağlanmasını hedefleyecek.

Proje hedeflerine ve sonuçlarına ulaşılmasını sağlamak için düzenli değerlendirme prosedürleri almayı planlıyoruz:

1) Her temanın ardından çocuklara yönelik PRE / POST TESTLERİ (4)

2) 4 tema uygulamasının sonunda öğretmenler için SORULAR

3) Atölye/ veli toplantısında toplantı geri bildirimi

4) Ortak personel eğitimi sonunda, KATILIMCI DEĞERLENDİRME SORULARI

5) Sosyal medyadaki ziyaretçilerin ve takipçilerinin YORUMLARI (Facebook ve Instagram)

6) İZLEME

7) Proje Web sayfası, e-Twinning projesi, Haber Bültenleri, Doğa El Sanatları ve  Hayvan El Sanatları için Dijital Dosya, Orman Oyun Dosyası, Doğru Kitaplar, Hayvan Resimleri, Fotoğraf Resimleri-FAUNA & FLORA Anaokullarında Sürdürülebilir Doğa Tabanlı Eğitim Planı.

Projenin Beklenen  Sonuçları:

Eğitim etkinlikleri ve iş başında eğitim, öğretmenlere ilham veren fikirler, motivasyon, gelişmiş uygulama, doğaya dayalı müfredatı kendi kurumlarında entegre etmek için gereken ilgili becerileri sağlayacaktır. Doğayı öğrenme ortamı olarak kullanmayı keşfedecekler ve ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, orman, doğanın 4 elementi gibi farklı temalardaki matematik, hikaye anlatımı, drama, sanat, matematik konularında becerilerini geliştirecekler. Meslektaşları, ebeveynleri ve uluslararası ortakları ile ilgili deneyimlerini yansıtacaktır. Dışarıda olmak ve doğayla bağlantı kurmak çocukların daha sağlıklı olmalarına, yaşam çemberinde farkındalık yaratmalarına, stres seviyelerini azaltmalarına, motivasyonlarını artırmalarına, çevre hakkında daha iyi tutumlar kazanmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine, dış mekan becerilerini geliştirmelerine ve daha fazla özgüven kazanmalarına yardımcı olacaktır. Doğaya dayalı proje faaliyetleri, çocukların zihinsel, akademik ve duygusal gelişimlerini besleyecektir. Çocuklara eğlenceli ve macera duygusu getirecektir.Okul topluluğu, çocukların Doğa ve Açık Hava Öğrenimi ile olan bağlantılarının yararları hakkında daha bilinçli olacaktır. Okul ve yerel topluluklar kendilerini Avrupa Topluluğunun bir parçası olarak hissedeceklerdir. Online platformlarda çalışarak ve hareketliliğe katılarak, Bilgisayar Teknolojisi  Bilgisi, İngilizce ve iletişim becerilerinde öğretim personeli daha nitelikli olacaktır. Ortak okullar, diğer okulları kendi bölgelerinde uluslararası projelere katılmaya motive edecektir.

 

Proje Çalışma Takvimi

ÖĞRETMEN OLARAK DOĞA ”Türkiye'de TOPLANTI BAŞLADI

NAT Projesi'nin 1. Öğrenme / Öğretme / Eğitim Programı

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Estonya, Norveç, İspanya, İngiltere.

 

LTT-1 - TÜRKİYE'DE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

NAT Projesi'nin 1. Öğrenme / Öğretme / Eğitim Programı

3-9 Kasım 2019, Antalya-TÜRKİYE

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Estonya, Norveç, İspanya, İngiltere.

 

HEDEFLER

Bu Eğitim etkinliğinin amacı, katılımcılara Doğayı Güçlü Öğrenme Ortamı olarak kullanmak için bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 

Resmi ve Gayri Resmi Eğitim

Ev sahibi anaokulunda eğitim ziyaretleri ve işbaşı eğitimi

Ev sahibi kuruluşun çocukları ile Örnek Doğal Dış Mekan Etkinliği

1.GÜN

Ortaklarımız memnuniyetle karşılandı, her okul ve ülke ile ilgili sunumlar ortaklar tarafından yapıldı.

Çocukların bahçede farklı aktiviteler yaptığı gözlemlendi.

 

2. GÜN

Bir belediye anaokulu ziyaret edildi ve dersleri sırasında çocuklar gözlendi.

Toplantıda hedefler, görevler, çıktılar, bütçe yönetimi, hareketlilik tarihleri ​​vs. tartışıldı.

Ortaklar tarafından doğada anlatılan bir hikaye gözlemlenmiştir.

 

3 GÜN

Antalya müzesi ziyaret edildi ve müzedeki çocuklardan oluşan bir drama izlendi.

Sonraki ayların faaliyetleri gözden geçirilmiş ve önceki Erasmus + Projeleri ortaklar tarafından değiştirilmiştir.

 

4.GÜN

Phaselis Antik Kenti ve Kemer bir tur rehberi ile ziyaret edildi.

 

5.GÜN

Ünlü bir biyolog, doğa gezgini ve doğa eğitimcisi Hüseyin Çağlar İnce tarafından Doğa Eğitimine katıldık.

 

 

 

 

                                                                     ORTAKLARIMIZ

Elit Grup Okulları - TÜRKİYE

Elit Grup Okulları, Türkiye'nin kuzey batısında 260.000 nüfusa sahip İnegöl'de yer almaktadır.İlçemiz tüm dünyada mobilya endüstrisi olarak bilinir. Türkiye'nin 5. büyük şehri Bursa'ya sadece 45 km uzaklıktadır. Aynı zamanda yerli ve yabancı turistler arasında kayak ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yerleri arasında popülerdir. Okulumuz-Elit Grup Okulları, özel bir ilköğretim okuludur. Okul öncesi bölümünde 4-6 yaş arası 100 öğrencisi eğitim almaktadır. Anaokulumuzda 6 sınıf öğretmenin yanında, İngilizce öğretmeni, müzik ve sanat öğretmeni ve robot öğretmenliği bulunmaktadır. Elit Grup Okulları öğrencilerine çok dinamik, çünkü spor, dans ve müzik gibi ders dışı aktiviteler sunan çok amaçlı eğitim veren özel bir okuldur.. Erken yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenimi ve Yeni teknolojilerin kullanımı derslerin içinde ve dışında teşvik edilmektedir. Çeşitliliğe açık kapsamlı bir eğitim almaya çalışıyoruz. Okulumuzdaki diğer önemli hedefler şunlardır: Çocuklara saygılı olmayı öğretmek, çocukların özgüvenini arttırmak, yaratıcılığın teşvik edilmesi ve ebeveynler ile personel arasındaki iletişimin çok olumlu olduğu okulda rahat bir atmosfer yaratmak. Okulumuz kırsal alanda bulunduğundan, öğrencilerimiz doğa ve hayvanlarla doğrudan temas kurabilir, motor, zihinsel, dilsel, ilişkisel, kültürel ve ekolojik düzeyde farklı bilgilerin öğrenilmesini teşvik eden didaktik bir teklifin tadını çıkarabilir, çevredeki kırsal çevrenin keşfi yoluyla.

www.elitgupokullari.com

 

Võsukese Lasteaed - ESTONYA

Võsukese anaokulu, Jüri'de, Estonya'nın başkenti Tallinn'e 12 km mesafede bulunan bir belediye anaokuludur. 2 ila 7 yaş arası ve 56 çalışanı olan 240 çocuk bulunmaktadır. Çocuklar yaşlarına göre 12 gruba ayrılır. Rae parish 19.000 nüfuslu bir ilçedir. Doğal çevremiz ve birçok sağlık parkurumuz var. Bu mükemmel konum bize ne sevdiğimiz fantastik açıkhava öğrenme fırsatı veriyor. Anaokulu öğretmenlerine ek olarak 1 özel ihtiyaç öğretmenimiz, 2 müzik ve 2 beden eğitimi öğretmenimiz bulunmaktadır. Çocukların sağlığını iyileştirmeye adanmış bir ağa bağlıyız. Anaokulumuzda dış mekanın öğrenim için güçlü bir alan olduğunu biliyoruz. Açık hava ve Gelişimimiz el ele gider - kökenlerimizin ve tarihimizin ruhunun bir parçasıdır. Anaokulumuz, çiftlik hayvanları (tüm yıl tavşan, yarım yıl koyun), sebze bahçesi, sera, meyve ağaçları ve çalılar ile çevre dostu çiftlik anaokuludur. Fiyatsız malzemeler kullanarak kompost yapıyoruz. Odak noktamız iyi beslenme, esenlik ve çevre. Doğada gerçekleştirilecek görevlerle, bu projenin çocukların doğa sevgisini geliştireceğine, iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştireceklerine ve yaratıcılıklarına sahip olacaklarına ve yürümekten, koşmaktan ve yaşlandıkça bisiklet sürmek. Öğretmenler olarak, ortak okullarımızla işbirliği yapacağız, fikir alışverişinde bulunacağız ve geliştireceğiz ve kendimizi geliştireceğiz ve bu gerçekten motive edici ve büyük bir şans olacak. Bu projeye 1 okul öncesi koordinatörü ve 1 yönetim ekibi üyesi liderlik edecektir. Projenin tüm yönlerini 2 yıl boyunca koordine edecek tecrübeli ve nitelikli. İşten ayrılmaları durumunda, okul öncesi başka bir koordinatör ve müdür yardımcısı kilit kişiler olacaktır. Bu projede çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz çünkü çocuklarımız becerilerini geliştirecek ve öğretmenler olarak diğer ülkelerin deneyimlerini, kültürlerini öğrenecek, yeni fikir alışverişinde bulunacak ve kazanacak ve becerilerimizi geliştireceğiz. Eğitim programımızda çocuklarımıza doğal bir öğrenme ortamı sağlamayı seviyoruz. Onları doğaya bağlayarak daha zengin bir doğal öğrenme ortamı sağlamayı hedefliyoruz. İkinci Adım sosyal - duygusal programında uzmanız. Bu program, okulları çocukları gelişmeye teşvik etmek için benzersiz bir şekilde donatılmış destekleyici, başarılı öğrenme ortamlarına dönüştürmeye yardımcı olan sosyal-duygusal öğrenimden (SEL) kaynaklanmaktadır. Çocuklar ve aileleri için büyük spor etkinlikleri düzenleme konusunda uzmanız. Jüriloppet etkinliği, çocuklar için tüm yıl boyunca farklı spor etkinliklerine katılmak için mükemmel bir fırsattır - Duathlon, Kayak maratonu ve Oryantiring. Bazı Avrupa deneyimlerimiz var. Orman anaokullarında bir Nordplus projesi, bir Erasmus + projesi ve Kopenhag (Danimarka) ile bir işbirliği projesi.

 

www.lasteaiad.rae.ee

 

Norveç'in batı kıyısında bir çiftlikte yer alan özel bir anaokuluyuz. 1 yaşından 6 yaşına kadar çocuklarımız var. Anaokulunda 45 çocuk var. 5 öğretmenimiz ve 5 asistanımız var. Çocuklar 3 gruba ayrılır. Çiftlikte sağım inekleri, bir pighouse ve birçok makine bulunan bir yüksek teknoloji ürünü ahır vardır. Anaokulu belediyedeki 22 anaokulu ile işbirliği yapıyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz. 10 özel anaokulu ve 12 belediye vardır. Belediyedeki tek çiftlik anaokuluyuz. Güvenlik Çevresi'ni (COS) ve Marte Meo'yu çocukların gelişimini ve ihtiyaçlarını keşfetmek için bir yöntem olarak kullanıyoruz. Altımız, çocukların büyüyen gıdaların anlamını, gıdaların nereden geldiğini ve ekolojinin nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmaktır. İnsanların iyiliğine, birbirimize ve çevremizdeki her canlı ruha dikkat ederek güçlü bir inancımız var. Bu nedenle çocukların bir hayvana bakmayı öğrenmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Anaokulunda tavuklar ve tavşanlar var. Bu sorumluluk hakkında bilgi edinmenin bir yoludur. Kendi sebzelerimizi yetiştirmeyi ve yetiştirmeyi biliyoruz. Marte Meo ve COS'u biliyoruz, çocukların hayvanları tanıma konusunda iyi becerilere sahibiz. Çocukların yiyecek alışkanlıkları hakkında çok fazla araştırma var. Araştırmayı bu projeye dahil etmek ve ortak ülkelerdeki çocukların yiyecek alışkanlıklarını öğrenmek ilginç olacaktır. Personelimiz uluslararası projeler konusunda dinamik, motive ve heveslidir. Proje faaliyetlerinde yer almayı ve deneyim alışverişine katılmak istiyoruz. Ayrıca diğer ülkelerle işbirliği içinde öğretmenler olarak bizi geliştirecektir. Çevre, yönetim ve farklı kültür hakkında bilgi sahibi olmak projede önemli olacak. Projedeki görevleri, fikirleri ve yeni keşifleri tüm personel grubuna uygulayacağız. Bu, tüm anaokulunun çocuk grupları üzerinde çalışabilmesi için önemlidir. Müdür ve 1 öğretmen projenin koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Müdür, projeyi anaokulu planlarına uygulamaktan ve proje sürecini koordine etmekten sorumlu olacaktır. Öğretmen çocuklarla olan tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ve bunları tüm çocuk gruplarımızda uygulayacaktır. Beklenmedik izinler varsa proje ekibine 1 Anaokulu koordinatörü ve 1 öğretmen liderlik edecektir. Devam eden KA201 projemizdeki koordinatör olarak deneyimimiz ve yetkinliğimiz bize çok yardımcı olacaktır. Kuşkusuz güçlü alanlarımız: Tarım faaliyetlerimiz, açık hava etkinlikleri performansımız, doğa ile sınırsız temasımız, ormanımız, çocuklarımızın araç kullanma yetkinliği, oryantiring vb. Başlamak için hazır ve güvenli hissediyoruz.

 

www.hauglandgardsbarnehage.no

 

Colegio Publico Ocejon - İSPANYA

Ocejón Okulu, Guadalajara şehrinin merkezinde yer almaktadır. İki dillilik konusunda geniş deneyime sahiptir. British Council müfredatını takip ediyoruz. 3-11 yaş arası 480 öğrencimiz var. Çalışan sınıf aile öğrencilerimiz ve orta sınıf öğrencilerimiz olduğu için öğrencilerimizin sosyal ve ekonomik durumları çeşitlidir. Tüm aileler, çocuklarının eğitimine çok önem veriyorlar ve okulun performansıyla derinden ilgileniyorlar ve tüm organize faaliyetlere aktif olarak katılıyorlar. Okulumuzdaki öğretmenler iki dilli projede büyük deneyime sahiptir, biz çok aktifiz ve her zaman farklı kurumlar tarafından sunulan çeşitli proje ve etkinliklere katılmaya hazırız. Son yıllarda farklı milletlerden çok sayıda göçmen aldık Okula iyi entegre oldular, Sınıfların çoğunda özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerimiz var, bu öğrenciler sınıf arkadaşları tarafından iyi kabul ediliyor. Bununla birlikte, daha kapsayıcı bir metodoloji izlemek için öğretim uygulamamızı geliştirmek istiyoruz. Bu yeni Proje hakkında, çocukların deneysel etkinlikler yapma fırsatına sahip olduğunu öğrenmeleri gerektiğini düşündüğümüz büyük bir iddiamız var. Çocuklarımızın çevrelerine özen göstermenin öneminin farkında olmasının gerçekten gerekli olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden onlara fırsat vermek ya da onu korumak ve Doğa ile sürekli temas halinde öğrenmek en iyisidir. Eko-okuluz ve çevre faaliyetleri yürütüyoruz. ETwinning hakkındaki bu Proje hakkındaki yazıyı gördüğümüzde, bunun bir parçası olmamız gerektiğini düşündük. Geri dönüşüm yapıyoruz, su tasarrufu yapmak için faaliyetler yapıyoruz ve yenilenemeyen enerjilerde ilerlemeye çalışıyoruz. Bu projenin çocuklarımıza daha fazla fiziksel aktivite yapma fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca doğal zekayı da uygulayacaklar. Kilit kişiler, bu konuda nitelikli müdür yardımcısı ve İngilizce öğretmenidir. Proje sürecinde takıma liderlik edecekler. Beklenmedik bir izin varsa erasmus projelerinde de deneyim sahibi 1 okul öncesi koordinatörü ve İngilizce öğretmeni ekibe liderlik edecektir. İki dillilik ve Metodoloji CLIL konusunda uzmanız. İşbirlikli öğrenme konusunda da uzmanız ve Gardner'in teorisine göre çalışmaya başlıyoruz. Çevreyi korumak için çalışan bir eko-okuluz. Ayrıca aktif olma ve sağlıklı bir diyet izleme projemiz de var. Çocuklarımızı gerçekten önemli konularda düşündüren “Çocuk başına felsefe” isimli bir projemiz var. Bazı Avrupa deneyimlerimiz var. Üç Comenius projesi, altı Erasmus + projesi, her yıl bir İtalyan okuluyla öğrenci değişimimiz var ve her yıl Bristol'deki bir İngilizce okulunu ziyaret ettiğimiz dilsel bir daldırma için öğrencilerimizle İngiltere'ye seyahat ediyoruz.

www.ceip-ocejon.centros.castillalamancha.es

w

Glengormley Kontrollü Entegre İlköğretim Okulu - UNITED KINGDOM

Glengormley IPS, 3-11 yaş arası yaklaşık 350 öğrenciye ortak eğitim veren bir ilkokuldur. 2015 yılında açılan 3 ve 4 yaşındaki çocuklarımız için müstakil bir oyun grubu binamız var. Entegre statümüz 2003 yılında verildi ve bu zamandan beri tüm toplumu yansıtacak şekilde personel ve öğrenciler arasında kapsayıcı ve çeşitli değerlerimizi geliştirdik. okulun oturduğu yer. 2014 yılında, öğrenci kayıtlarının çeşitliliğine daha kapsayıcı olma çabası ve ayrıca öğrenciler ve personel ile daha fazla uluslararası çalışmaya ulaşarak ve kutlayarak, okulda Uluslararası Okul statüsü verilmiştir. 2017'de okul, bölgeyi her 2 yılda bir yerleşim gezisinde ziyaret ettiğimiz küçük bir kırsal Polonya ilkokulunda yeni ortaklar kurdu. Erasmus + 'a katılımın, GIPS'in son derece gurur duyduğu bu uluslararası çalışmayı daha da artıracağını umuyoruz, aynı zamanda ortak boyunca planlanan dış mekan öğrenimi yoluyla öğrencilerin sağlığı, güvenliği ve fiziksel gelişimi için daha fazla sahiplik ve sorumluluk geliştirme fırsatı sunacağımızı umuyoruz. okullar. GIPS personeli, tüm öğrenciler için açık hava öğrenme ortamını geliştirmek konusunda çok istekli. Büyük bir futbol sahası, oyun aparatı, piknik masaları ve çim alanları var. Kendi kendine yeten oyun grubu, bir çamur mutfağı ile kendi bahçe alanlarını / açık alanlarını geliştirmeye başladı ve kendi patateslerini yetiştirdi. Oyun grubundaki çocuklar her gün açık havada oynuyorlar. Foundation Stage çalışanları çocukların öğrenebilecekleri ve keşfedebilecekleri vahşi bir alan yaratmak için açık alan geliştirmeye başlıyor. Vakıf Sahnesi personeli, çocukların vahşi yaşamı ve yaşam alanlarını keşfedebilmeleri için açık alanları ve ağaç ağaçları / çalıları geliştirmeye heveslidir. Çocuklar, açık havada öğrenmeye ve doğayı keşfetmeye haftalık bir rutinin bir parçası olarak katılırlar ve personel, bunu GIPS'de gerçekleşecek olan öğretme ve öğrenmeyi planlayacaklarına dahil etmeye heveslidir. Personel şu anda sınıf temaları, örneğin okul, peri masalı, evler ve evler, hayvanlar gibi planlarını geliştirmektedir. Tüm okul ortak eğitim projesinin bir parçası olarak STEAM'a odaklanıyoruz ve burası açık havada öğrenmeyle geliştirmek istediğimiz bir alandır. Proje Vakıf Sahne Lideri tarafından yönetilecek. Bu proje için gerekli olan farklı yükümlülükleri üstlenecektir. Ayrıca Oyun Konusu Müfredat Koordinatörümüzü, Playgroup liderini ve 1 yeni bebek öğretmenini içeren bir ekip de var. Bu kişilerin 2'si ayrılmak zorunda kalırsa, diğer 2'si deneyimli ve hevesli başka bir ekibe liderlik edecek. GIPS Oyun Grubu ve Hazırlık Sahnesi, bu projede yer almak ve öğrencilerimiz için öğrenmenin tüm yönlerini tanıtmak isteyen dinamik ve motive öğretmenlerden oluşan bir ekibe sahiptir. Bu projenin okulumuzu zenginleştireceğini ve ebeveynlere, çocuklara ve öğretmenlere fayda sağlayacağını umuyoruz.

 

www.glengormleyips.co.uk

ÖZEL ANTALYA BAHÇEŞEHİR İLKOKULU, TÜRKİYE

 orman ve Antalya'da bulunan özel bir okul öncesi ve ilkokuldur. Anaokulumuzda 24 öğretmen ve 4-6 yaş arası 93 çocuk bulunmaktadır. Yaşlarına bağlı olarak 6 grup vardır. Okul bahçesinde küçük bir hayvanat bahçesi, sebzeler ve meyveler için küçük bir bahçe, okul öncesi çocuklar için 2 oyun alanı-1, Sanat ve Müzik dersleri için ahşap bir kır evi, bir sera, 2 futbol sahası, 1 voleybol sahası, 1 tenis kortu, 2 basketbol sahası, bir kafeterya, üniforma ve kırtasiye satan bir mağaza. Hayvanat bahçesinde bazı eşekler, tavus kuşu, hindi, tavuklar, horozlar, kazlar, koyunlar, kediler ve köpekler var. Çoğunlukla çocuklar tavuk kümeslerinden yumurta toplar ve kahvaltılarını okul kafeteryasında yumurta menüsü ile hazırlarlar. Ayrıca, anaokulundaki çocuklar küçük bahçede sebze, çiçek ve çilek yetiştirmek, sulamak ve hasat etmekten sorumludur. Erken çocukluk eğitiminin planlanmasındaki önceliğimiz çocukların merak duygusunu desteklemek, onları keşfetmeye ve öğrenmeye motive etmek ve heyecanlarını uyandırmaktır. Çünkü bilgi ve öğrenmeye giden yolun meraktan geçtiğine inanıyoruz. Fiziksel ortamları çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlemeye ve anaokullarında tamamen doğal ve ahşap malzemeler kullanmaya dikkat ediyoruz. Çocuklarımıza, anaokullarımızın ortak alanlarında dersliklerde ve öğrenme merkezlerinde gerçek yaşam deneyimleri yaşama fırsatı sunuyoruz. Odaklandığımız diğer alanlar, okulöncesinde çocukların sosyal-duygusal, bilişsel, psiko-motor, dil ve kişisel bakım becerilerini geliştirmek için STEAM, Yabancı diller, geleneksel ve modern danslar, spor ve satranç. Öğretmenler olarak, ortak okullarımızla işbirliği yapacağız, fikir alışverişinde bulunacağız ve geliştireceğiz ve kendimizi geliştireceğiz. Bu projeye 1 Okul Öncesi Koordinatörü ve 1 İngilizce öğretmeni başkanlık edecektir. Eğer işlerinden ayrılmak zorunda kalırlarsa, başka bir İngilizce öğretmeni ve Yönetim kadrosundan 1 üye -proje uygulamalarında deneyimli anahtar kişiler olacaktır. Bu projede çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz çünkü çocuklarımız becerilerini geliştirecek ve öğretmenler olarak diğer ülkelerin deneyimlerini, kültürlerini öğrenecek, yeni fikir alışverişinde bulunacak ve kazanacak ve becerilerimizi geliştireceğiz. Bir Ekoloji Kulübümüz var ve bu kulüpteki çocuklar pestisit kullanmadan, sabun üretmeden doğal tarım yapıyorlar. Örneğin, çocuklar geçen yıl karpuz yetiştirdi ve tohumlarını kullanarak bu yıl yeni karpuz yetiştirecekler.

 

Bu yıl çocukların bahçemizde ve okulumuzdaki flora ve faunayı gözlemleyecekleri ve gözlemlerini kullanarak faaliyetler gerçekleştirecekleri bir projede yer alacağız. Bu tür projeler yaparak çocukların doğa bilincini artırmayı hedefliyoruz. Deneyimlerimizi diğer okullarla paylaşmaktan mutluluk duyacağız çünkü bu projelerin ortak okullarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

 

www.bahcesehir.k12.tr

 

HAREKETLİLİKLER

LTT-1 - TÜRKİYE'DE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

NAT Projesi'nin 1. Öğrenme / Öğretme / Eğitim Programı

3-9 Kasım 2019, Antalya-TÜRKİYE

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Estonya, Norveç, İspanya, İngiltere.

 

HEDEFLER

Bu Eğitim etkinliğinin amacı, katılımcılara Doğayı Güçlü Öğrenme Ortamı olarak kullanmak için bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 

Resmi ve Gayri Resmi Eğitim

Ev sahibi anaokulunda eğitim ziyaretleri ve işbaşı eğitimi

Ev sahibi kuruluşun çocukları ile Örnek Doğal Dış Mekan Etkinliği

1.GÜN

Ortaklarımız memnuniyetle karşılandı, her okul ve ülke ile ilgili sunumlar ortaklar tarafından yapıldı.

Çocukların bahçede farklı aktiviteler yaptığı gözlemlendi.

2. GÜN

Bir belediye anaokulu ziyaret edildi ve dersleri sırasında çocuklar gözlendi.

Toplantıda hedefler, görevler, çıktılar, bütçe yönetimi, hareketlilik tarihleri ​​vs. tartışıldı.

Ortaklar tarafından doğada anlatılan bir hikaye gözlemlenmiştir.

3 GÜN

Antalya müzesi ziyaret edildi ve müzedeki çocuklardan oluşan bir drama izlendi.

Sonraki ayların faaliyetleri gözden geçirilmiş ve önceki Erasmus + Projeleri ortaklar tarafından değiştirilmiştir.

4.GÜN

Phaselis Antik Kenti ve Kemer bir tur rehberi ile ziyaret edildi.

5.GÜN

Ünlü bir biyolog, doğa gezgini ve doğa eğitimcisi Hüseyin Çağlar İnce tarafından Doğa Eğitimine katıldık.

 

 

PROJE ÇIKTILARI

Her okulda Erasmus Köşeleri, Proje Broşürü, Poster, Toplama, Broşür vb.

Proje Web sayfası, Facebook grubu, E-eşleştirme Blogu, Msn Grubu, Instagram.

'Çocuklar için Doğa Eğitimi' için 1 Etkinlik ve El Sanatları Paketi (ayrıca dijital biçimde),

1 'Ormanda Yaşam' Oyun Dosyası (ayrıca dijital biçimde),

2021 Takvim,

6 Ortak bahçelerde bahçe yetiştiricilerinin yetiştirilmesi,

Ortak okul bahçelerinde Sebzeler ve Meyveler için 6 Mini Sera,

Ortak okul bahçelerinde 6 Arı Oteli

...

      

     

   

   ​