Our Erasmus Projects

First iteGlobal Robots EGlobal Robots Exchanging
Adventures Themes
Great

Bir Robotic Kodlama konulu olan ‘projemiz yeni teknolojilerin öğrenilmesi,
öğretilmesi ve kullanılması ile birlikte dijital yeterlilikleri kullanmayı hedeflemekle, öğrencilerimiz üç boyutlu
düşünme yeteneğine sahip olacaklardır.

Nature As Teacher Nat

Anaokulu öğretmenlerinin deneyimlerini, bilgilerini ve yeterliliklerini artırmak
Açık Hava Öğrenme yoluyla
Doğa ile ve çocuklara çok yönlü
kullanarak keşfetme ile Öğrencilerimize Doğayı Öğrenme Ortamı olarak
kullanma becerisi kazandırmak.

My Future Job Through
Steam

STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ile ilgili iş alanları ve çalışma
sahalarının sayısı her yıl artmaktadır. Gelecekteki İşim” projemiz ;Sanatı (A) STEM’e entegre ederek, öğrencilerimize
yaratıcı bir şekilde düşündükleri
ve sanat ve tasarımlar ile ilgili
projemizi oluşturduk.