Bir Robotic Kodlama konulu
olan ‘projemiz yeni
teknolojilerin öğrenilmesi,
öğretilmesi ve kullanılması ile
birlikte dijital yeterlilikleri
kullanmayı hedeflemekle,
öğrencilerimiz üç boyutlu
düşünme yeteneğine sahip
olacaklardır. ‘‘GREAT’’
projemizde Öğencilerimiz;
bloklarını sürükleyip
eşleştirmeyi içeren Blok Tabanlı
Kodlama yoluyla kodlamayla
başlayacaklar. Ortaokul
öğrencilerimiz Python
programlamayı Makeblock
robotlarını kullanmayı öğrenip,
ileri projeler inşa edecektir.