STEM (Bilim, Teknoloji,
Mühendislik ve Matematik) ile
ilgili iş alanları ve çalışma
sahalarının sayısı her yıl
artmaktadır.Gelecekteki İşim”
projemiz ;Sanatı (A) STEM’e
entegre ederek, öğrencilerimize
yaratıcı bir şekilde düşündükleri
ve sanat ve tasarımlar ile ilgili
projemizi oluşturduk. Projemizin
temel amacı öğrencilerin STEAM
ile ilgili kariyerlerini sürdürme
motivasyonlarını ve ilgilerini
arttırmaktır. 120 doğrudan, 1800
dolaylı öğrenci ve farklı deneyim,
bilgi, inanç, ancak ortak eğitim
idealleri olan yaklaşık 50
öğretmen ve eğitimci ile 5 ülke
ve 6 ortak bu projeye yer alacaktır.